VINICE ŠOBES V NÁRODNÍM PARKU PODYJÍ

Jedna z nejstarších a patrně nejlepších vinic evropských vinařských poloh – Šobes se nachází v hlubokém údolí Dyje na úbočí skladního ostrohu v srdci Národního parku Podyjí. Díky ideální poloze vinice na prosluněném svahu, který je chráněn ze severovýchodu i severozápadu proti větrům a také díky nadmořské výšce, šobeské víno dosahuje vynikajících vlastností. I řeka Dyje, která obtéká, rozdíl teplot ve dne a vnoci, ale také kyselá hlína na rulovém podkladě, které přes den nasává sluneční teplo a v noci ho vyzařuje přispívá k celkovému úspěchu. Mikroklima v okolí Šobesu se podobá údolím francouzské Rhony. Tuto vinici údajně založili dávní římští legionáři. Šobes je trešnička na dortu mezi vinařskými destinacemi. Navštívit Znojemsko bez schlédnutí Šobesu by byla věčná chyba.