RAKOUSKÝ RETZ – 5 KM OD ŠATOVA

Město známé pěstováním vína, městská památková rezervace. Staré město je obehnáno z části zachovanými hradbami s několika věžemi. Ve středu náměstí stojí renesanční radnice vytvořená v 16.století z mariánské kaple. Z radnice vede vchod do podzemních katakomb vzniklých z vinných sklepů, rozkladajících se pod celým městem.
Dále: Verderberhaus, dominikánský kostel, zámek Gatterburk, kostel sv. Štěpána, městské muzeum, větrný mlýn z roku 1772, zbytky barokní křížové cesty a další pamětihodnosti.