PĚCHOTNÍ SRUB MJ – S 3 ŠATOV

Pěchotní srub se nachází na jižní straně Šatova a je jedinou velkou pevností, která se dochovala na jižní Moravě a je zpřístupněna veřejnosti. Tato pevnost byla dokončena v roce 1938, a v osudném září tohoto roku neměl ani posádku ani výzbroj. Až v roce 1948 byl dokončen zcela, rok poté byl vyzbrojen pancéřovými zvony. V roce 1951 byl srub vybaven částečně a v roce 1960 armáda přezbrojila novým protitankovým kanónem ráže 85 mm vzor 44/59. Původní výbava pevnosti z konce 30.let byla využívána až do 90.let minulého století speciální jednotkou.