NP PODYJÍ – POHLAZENÍ NEDOTČENÉ PŘÍRODY

Nejmladší a nejmenší tuzemský národní park, vyhlášený roku 1992, se na 62 km2 táhne podél řeky Dyje od Znojma až po Vranov nad Dyjí, kde na národní park navazuje rekreační oblast Vranovská přehrada. Podyjí je tvořeno převážně hlubokým údolím meandrující řeky Dyje. Na strmých svazích rostou hluboké lesy s teplomilnou faunou a florou. Vyprahlé stepi se střídají s hlubokými a stinnými stržemi, louky přecházejí v doubravy a bory, pralesní bučiny jsou protikladem odlesněných vřesovišť, obnažená skaliska se zrcadlí v táhlých tůních a divokost peřejí řeky tlumí učesané vinice a sady. Rozmanitost přírodního prostředí a mimořádné bohatství rostlinných a živočišných druhů je na tak malém území jinde nevídané.